WETTELIJKE REGELGEVING EN PRIVACYBELEID

WETTELIJKE BEPALINGEN

Deze site is eigendom van SYREN srl

CONTACTINFORMATIE EN REGISTRATIE

SYREN srl
Rue de la Cure, 40-101
1457 WALHAIN
E-mailadres: pascal.wuillaume@syren.be
Bedrijfsnummer: 0476506263
Het gebruik van deze website is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, die hieronder worden beschreven. Door simpelweg deze website te gebruiken, wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, inclusief teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, enz., Zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan SYREN srl. Ze kunnen alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het is verboden om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden voor commerciële doeleinden te kopiëren, te wijzigen of te gebruiken.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

SYREN srl levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden in de verstrekte informatie voorkomen. Indien de op of via deze website verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via deze website niet beschikbaar is, zal SYREN srl al het mogelijke doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

SYREN srl streeft er ook naar om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te vermijden. SYREN srl kan echter niet garanderen dat deze website volledig vrij is van onderbrekingen of niet zal worden beïnvloed door andere technische problemen.

Als u onjuistheden aantreft in de informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld of als u daar vragen over heeft, neem dan contact op met SYREN srl.

SYREN srl is in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot directe en indirecte materiële schade, winstderving, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander mogelijk geval van verlies of schade) die voortvloeit uit het bekijken of gebruiken van deze website of de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld.

Deze website kan links bevatten naar andere websites waarover SYREN srl geen technische of inhoudelijke controle heeft. SYREN srl kan daarom geen enkele garantie bieden met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de inhoud of de beschikbaarheid van deze websites.

SYREN srl wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of gebruiken van de websites of de informatie die beschikbaar wordt gesteld op de websites waarnaar u op of via deze site wordt verwezen.

PRIVACYBELEID

SYREN srl hecht waarde aan gegevensbescherming en uw privacy. De meeste informatie is op deze website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Als SYREN srl wordt benaderd via e-mail, chat of telefoon, kan in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dit geval worden de contactgegevens en de vraag opgeslagen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de verdere afhandeling van de gestelde vraag. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD), en de bepalingen van de Belgische regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.
SYREN srl kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen, zoals internetbrowser, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent of die u verlaat, om deze website te optimaliseren voor bezoekers.
Voor bijkomende vragen of om uw rechten uit te oefenen (bekijken, wijzigen of verwijderen), gelieve SYREN srl te contacteren via het e-mailadres pascal.wuillaume@syren.be.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw internetbrowser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. SYREN srl gebruikt 4 soorten cookies. Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen voor een goede werking van de website. Daarnaast zijn er analysecookies die anonieme informatie bevatten over het gebruik van onze website. Dit helpt ons om onze website te optimaliseren. Voorkeurcookies waarin uw voorkeuren worden opgeslagen (gekozen taal, uw voorkeuren in termen van cookies). Ten slotte zijn er marketingcookies die uw surfgedrag bijhouden. Cookies die worden gemaakt door sociale media-websites, zoals YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest, vallen in deze categorie.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en door gebruik te maken van onze website heeft u ons toestemming gegeven voor het plaatsen ervan.
U kunt zich ook via uw internetbrowserinstellingen afmelden voor cookies van alle websites, zodat deze niet langer worden opgeslagen. Raadpleeg de helpfunctie van uw internetbrowser om erachter te komen hoe. Als u cookies uitschakelt of verwijdert, kan uw ervaring op de website teleurstellend zijn.

WIJZIGINGEN IN ONZE WETTELIJKE REGELGEVING EN PRIVACYBELEID

Het is niet ondenkbaar dat onze wettelijke voorschriften en ons privacybeleid in de nabije toekomst zullen worden uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen significant zijn, zorgen we ervoor dat ze op een duidelijke en zichtbare manier worden gecommuniceerd.

Laatst bijgewerkt: december 2020